Leasevergelijken.nl

Wat is Operational Lease?

Operational lease is een leasevorm voor bedrijven die de voorkeur geven aan het gebruik van een auto boven het bezit ervan. De leasemaatschappij blijft eigenaar van het voertuig en het bedrijf betaalt een vast maandelijks bedrag voor het gebruik ervan. Het maandbedrag dekt doorgaans alle kosten van het autorijden met uitzondering van brandstof en verkeersboetes.

Deze aanpak voorkomt initiële investering in de auto, waardoor meer financiële middelen beschikbaar zijn voor de kernactiviteiten van het bedrijf.

Aan het einde van het leasecontract wordt het voertuig terug gegeven, aangezien het bedrijf geen eigenaar van de leaseauto wordt.

Goed om te weten...

Samengevat en de verschillen...

Inbegrepen bij operational lease?

✔ Wegenbelasting
✔ Verzekering
✔ Onderhoud, reparaties en banden
✔ Afschrijvingskosten
✔ Rente
✔ Vervangend vervoer

Twee verschillende vormen:

🚗 Full Operational Lease: alle kosten zitten in je maandbedrag. Geen omkijken en je hoeft niets zelf te regelen
🚗 Netto Operational Lease: Verzekering, onderhoud en reparaties zijn voor eigen rekening

Financial lease of operational lease?

Wat is het verschil?

✔ Bij financial lease ben je aan het eind van de leasecontract eigenaar van je auto. Echter bij operational lease is dat niet het geval. Daar lever je auto in aan het eind van het leasecontract.

✔ Kies je voor operational lease, dan komt de auto niet op je balans te staan en bij financial lease is dat wel het geval.

✔ Bij full operational lease is een all-in leasevorm. Kosten voor reparatie, onderhoud, verzekering en wegenbelasting zijn opgenomen in het maandbedrag. Dit is niet het geval bij financial lease, omdat het een lening is, die je maandelijks afbetaald.

Veelgestelde vragen over Operational Lease

operational lease vragen

Bij financial lease wordt de leaserijder eigenaar van de auto aan het einde van de leaseperiode. Echter bij operational lease blijft de leasemaatschappij de eigenaar. Qua onderhoud en reparaties zijn de kosten voor onderhoud en reparaties bij operational lease vaak inbegrepen, terwijl bij financial lease deze kosten voor rekening van de leaserijder komen.

Als je kijkt bij operational lease zijn de kosten opgebouwd uit: afschrijvingskosten, rente, onderhoudskosten, verzekeringen, houderschapsbelasting, brandstofkosten en administratiekosten.

Het maandelijkse leasebedrag is gebaseerd op al deze kosten.

De leasemaatschappij is bij operational lease over het algemeen verantwoordelijk voor de onderhoudskosten van de leaseauto. Met andere woorden, dit betekent dat de leasemaatschappij de kosten draagt voor het reguliere onderhoud van de auto, zoals banden en reparaties.

In sommige gevallen kan het onderhoud worden uitgevoerd bij de dealer waar de auto is gekocht. De leasemaatschappij kan er ook voor kiezen om het onderhoud uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Leaserijder hoeft zich doorgaans geen zorgen te maken over de onderhoudskosten, omdat deze al in het maandelijkse leasebedrag zijn opgenomen.

Het is echter belangrijk om te weten dat de leaserijder wel verantwoordelijk is voor het tijdig uitvoeren van het reguliere onderhoud. Als de leaserijder bijvoorbeeld verzuimt om op tijd een olieverversing te laten uitvoeren en de motor daardoor schade oploopt, kan de leaserijder aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de reparatie.

Ja, als startende ondernemer kun je in principe gebruik maken van operational lease. Het is echter wel afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de leasemaatschappij of je in aanmerking komt voor een leasecontract.

Bij het afsluiten van een leasecontract zullen leasemaatschappijen onder andere kijken naar je kredietwaardigheid, je bedrijfsactiviteiten en je financiële situatie. Als startende ondernemer kan het lastig zijn om aan deze criteria te voldoen, omdat je mogelijk nog geen uitgebreide kredietgeschiedenis hebt en/of nog geen aantoonbare winstgevendheid hebt bereikt.

Het kan daarom verstandig zijn om eerst te overwegen of je wel echt een leaseauto nodig hebt en zo ja, of je ook andere financieringsmogelijkheden hebt. Bijvoorbeeld door een auto te kopen en deze zelf te financieren of door te kiezen voor een andere vorm van financiering, zoals een lening of een leaseconstructie met een hoger eigen risico.

Als je toch voor operational lease kiest, is het aan te raden om verschillende aanbieders te vergelijken en goed op de voorwaarden te letten. Zo kun je een weloverwogen keuze maken en voorkomen dat je later voor onverwachte kosten of andere verrassingen komt te staan.

Jazeker, het is vaak mogelijk om een operational lease contract tussentijds te beëindigen. Let wel op, dit kan wel gepaard gaan met kosten en voorwaarden die in het leasecontract zijn opgenomen.

Bovendien kunnen de voorwaarden voor het tussentijds beëindigen van een operational lease contract per leasemaatschappij verschillen. Over het algemeen geldt dat hoe eerder in de contractperiode je het contract wilt beëindigen, hoe hoger de kosten zullen zijn. De kosten kunnen onder andere bestaan uit een afkoopsom voor de resterende leaseperiode, administratiekosten, kosten voor het inleveren van de auto en eventuele andere boetes of vergoedingen.

Het is daarom belangrijk om de voorwaarden in het leasecontract goed te bekijken voordat je het contract afsluit. Als je van plan bent om het contract tussentijds te beëindigen, is het aan te raden om dit zo snel mogelijk aan te geven bij de leasemaatschappij. Soms kan het bijvoorbeeld voordeliger zijn om het contract over te dragen aan een andere partij in plaats van het contract vroegtijdig te beëindigen.

Tenslotte, als je het leasecontract tussentijds beëindigt, zorg dan wel voor een alternatief vervoersmiddel!

Aan het einde van de leaseperiode kan de leaserijder de auto teruggeven aan de leasemaatschappij. Echter heb je ook de mogelijkheid om de auto te kopen tegen een vooraf overeengekomen prijs. Als de leaserijder de auto teruggeeft, moet de auto in goede staat verkeren en mag deze niet meer kilometers hebben gereden dan overeengekomen!