Leasevergelijken.nl

Wat is Operational Lease?

Operationele lease is een veelgebruikte vorm van leasing voor bedrijven die juist op zoek zijn naar het gebruik i.p.v. het kopen van een auto. Het is een type leaseovereenkomst waarbij de lease aanbieder eigenaar blijft van de leaseauto en het bedrijf een vast maandelijks bedrag betaalt voor het gebruik hiervan. In het vaste maandbedrag zitten gebruikelijk alle kosten die bij het autorijden zijn inbegrepen, behalve de brandstofkosten en verkeersboetes.

Dit betekent dat het bedrijf geen initiële investering hoeft te doen om de auto te kopen, maar juist het geld kan investeren in kern activiteiten van het bedrijf.

Omdat je geen eigenaar van de leaseauto bent, lever je de auto aan het einde van het leasecontract weer in.

Goed om te weten...

Samengevat en de verschillen...

Inbegrepen bij operational lease?

✔ Wegenbelasting
✔ Verzekering
✔ Onderhoud, reparaties en banden
✔ Afschrijvingskosten
✔ Rente
✔ Vervangend vervoer

Twee verschillende vormen:

🚗 Full Operational Lease: alle kosten zitten in je maandbedrag. Geen omkijken en je hoeft niets zelf te regelen
🚗 Netto Operational Lease: Verzekering, onderhoud en reparaties zijn voor eigen rekening

Financial lease of operational lease?

Wat is het verschil?

✔ Bij financial lease ben je aan het eind van de leasecontract eigenaar van je auto. Bij operational lease is dat niet het geval. Daar lever je auto in aan het eind van het leasecontract.

✔ Bij operational lease komt de auto niet op je balans te staan en bij financial lease is dat wel het geval.

✔ Bij full operational lease is een all-in leasevorm. Kosten voor reparatie, onderhoud, verzekering en wegenbelasting zijn opgenomen in het maandbedrag. Dit is niet het geval bij financial lease. Dit is een lening die je maandelijks afbetaald.

Veelgestelde Vragen over Operational Lease

operational lease vragen

Bij financial lease wordt de leaserijder eigenaar van de auto aan het einde van de leaseperiode, terwijl bij operational lease de leasemaatschappij eigenaar blijft. Bij operational lease zijn de kosten voor onderhoud en reparaties vaak inbegrepen, terwijl bij financial lease deze kosten voor rekening van de leaserijder komen.

Bij operational lease zijn de kosten opgebouwd uit afschrijvingskosten, rente, onderhoudskosten, verzekeringen, houderschapsbelasting, brandstofkosten en administratiekosten.

Het maandelijkse leasebedrag is gebaseerd op al deze kosten en wordt bepaald aan de hand van factoren zoals het type auto, de duur van de leaseperiode, het aantal kilometers dat de leaserijder verwacht te rijden en het niveau van de gewenste dienstverlening.

Bij operational lease is de leasemaatschappij over het algemeen verantwoordelijk voor de onderhoudskosten van de leaseauto. Dit betekent dat de leasemaatschappij de kosten draagt voor het reguliere onderhoud van de auto, zoals olieverversingen, bandenwissels en reparaties.

In sommige gevallen kan het onderhoud worden uitgevoerd bij de dealer waar de auto is gekocht, maar de leasemaatschappij kan er ook voor kiezen om het onderhoud uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. De leaserijder hoeft zich doorgaans geen zorgen te maken over de onderhoudskosten, omdat deze al in het maandelijkse leasebedrag zijn opgenomen.

Het is echter belangrijk om te weten dat de leaserijder wel verantwoordelijk is voor het tijdig uitvoeren van het reguliere onderhoud en het melden van eventuele problemen of defecten aan de leasemaatschappij. Als de leaserijder bijvoorbeeld verzuimt om op tijd een olieverversing te laten uitvoeren en de motor daardoor schade oploopt, kan de leaserijder aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de reparatie.

Ja, als startende ondernemer kun je in principe gebruik maken van operational lease. Het is echter wel afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de leasemaatschappij of je in aanmerking komt voor een leasecontract.

Bij het afsluiten van een leasecontract zullen leasemaatschappijen onder andere kijken naar je kredietwaardigheid, je bedrijfsactiviteiten en je financiële situatie. Als startende ondernemer kan het lastig zijn om aan deze criteria te voldoen, omdat je mogelijk nog geen uitgebreide kredietgeschiedenis hebt en/of nog geen aantoonbare winstgevendheid hebt bereikt.

Het kan daarom verstandig zijn om eerst te overwegen of je wel echt een leaseauto nodig hebt en zo ja, of je ook andere financieringsmogelijkheden hebt. Bijvoorbeeld door een auto te kopen en deze zelf te financieren of door te kiezen voor een andere vorm van financiering, zoals een lening of een leaseconstructie met een hoger eigen risico.

Als je toch voor operational lease kiest, is het aan te raden om verschillende aanbieders te vergelijken en goed op de voorwaarden te letten. Zo kun je een weloverwogen keuze maken en voorkomen dat je later voor onverwachte kosten of andere verrassingen komt te staan.

Ja, het is vaak mogelijk om een operational lease contract tussentijds te beëindigen, maar dit kan wel gepaard gaan met kosten en voorwaarden die in het leasecontract zijn opgenomen.

De voorwaarden voor het tussentijds beëindigen van een operational lease contract kunnen per leasemaatschappij verschillen. Over het algemeen geldt dat hoe eerder in de contractperiode je het contract wilt beëindigen, hoe hoger de kosten zullen zijn. De kosten kunnen onder andere bestaan uit een afkoopsom voor de resterende leaseperiode, administratiekosten, kosten voor het inleveren van de auto en eventuele andere boetes of vergoedingen.

Het is daarom belangrijk om de voorwaarden in het leasecontract goed te bekijken voordat je het contract afsluit. Als je van plan bent om het contract tussentijds te beëindigen, is het aan te raden om dit zo snel mogelijk aan te geven bij de leasemaatschappij en samen naar de mogelijkheden te kijken. Soms kan het bijvoorbeeld voordeliger zijn om het contract over te dragen aan een andere partij in plaats van het contract vroegtijdig te beëindigen.

Let op dat als je het leasecontract tussentijds beëindigt, je zelf voor een alternatief vervoersmiddel moet zorgen.

Aan het einde van de leaseperiode kan de leaserijder de auto teruggeven aan de leasemaatschappij of ervoor kiezen om de auto te kopen tegen een vooraf overeengekomen prijs. Als de leaserijder de auto teruggeeft, moet de auto in goede staat verkeren en mag deze niet meer kilometers hebben gereden dan de overeengekomen kilometerlimiet.